Akty prawne

Pomocne akty prawne związane z rynkiem nieruchomości:

Kodeks cywilny

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Prawo budowlane

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o ochronie praw lokatorów

Ustawa o własności lokali

Prawo spółdzielcze

Ustawa  o księgach wieczystych i hipotece

Ustawa  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Prawo o notariacie

Ustawa  o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o podatku od spadków i darowizn